Mosfellsbær, Ísland

Reglur

UMGENGNISREGLUR Á VALLARSVÆÐUM GOLFKLÚBBS MOSFELLSBÆJAR


LEIKUR FÉLAGSMANNA Á VALLARSVÆÐUM GM

Einungis fullgildir félagsmenn GM sem gert hafa upp árgjald viðkomandi árs hafa leikheimild á vallarsvæðum GM samkvæmt skilmálum félagsgjalda þeirra.

 • Allir félagsmenn verða að skrá alla rástíma á golf.is sé rástímaskráning virk
 • Allir félagsmenn verða að staðfesta komu í rástíma með félagsskírteini í þar til gerðan skanna
 • Nauðsynlegt er að afbóka rástíma ef kylfingur sér ekki fært um að mæta á rástíma sinn
 • Mæti félagsmaður ekki á rástíma sinn án þess að afbóka fær viðkomandi aðvörun
 • Óheimilt er að bóka rástíma á ranga kennitölu
 • Óheimilt er að bóka rástíma án vitneskju viðkomandi kylfings
 • Óheimilt er að hefja leik eftir að rástími er liðinn

Félagsmenn skulu ávallt hafa félagsskírteini meðferðis ásamt persónuskilríkjum til að framvísa sé þess óskað.


LEIKUR GESTA Á VALLARSVÆÐUM GM

Gestir skulu ganga frá greiðslu vallargjalda áður en leikur hefst og hafa kvittun um greiðslu vallargjalda undir höndum. Er þetta forsenda fyrir leikheimild.

 • Allir gestir verða að skrá alla rástíma á golf.is sé rástímaskráning virk
 • Allir gestir verða að staðfesta komu í rástíma inn í afgreiðslum

Utan opnunartíma skála er óheimilt að leika á hvers konar fríspili eða öðrum samningum um slíkt. Engar undantekningar eru gerðar þar á.


ALMENNAR UMGENGNISREGLUR

 • Sérhver kylfingur skal hafa eigið golfsett til að leika með. Ekki er heimilt að deila golfsetti milli leikmanna.
 • Kylfingar skulu vera snyrtilegir til fara og taka í hvívetna tillit til annarra leikmanna á vallarsvæðinu.
 • Ekki skal viðhafa háreysti og læti og ölvun er óheimil. Notkun farsíma og rafeindatækja skal stilla í hóf og aldrei þannig að valdi truflun.
 • Óheimilt er að koma með veitingar fyrir hópa inn á vallarsvæði GM án leyfis.
 • Hundar eða önnur dýr eru leyfð á vallarsvæðum GM svo lengi sem þau eru beisluð og valda ekki ónæði.
 • Allir kylfingar sem hefja leik á vallarsvæðum GM skuldbinda sig til að fara eftir öllum umgengnisreglum sem í gildi eru.


SÉRSTAKLEGA VARÐANDI GOLFLEIK

Leikhraði

Kylfingar skulu huga alveg sérstaklega að leikhraða og að halda í við næsta ráshóp á undan. Leikum golf hratt, örugglega og skemmtilega á vallarsvæðum GM og njótum síðan samveru og samskipta eftir hring.

Leikmenn sem ekki halda leikhraða eða eru punktalausir á holu skulu taka bolta sinn upp.

Ráshópar

Leikmenn skuli sameinast í ráshópa eins og frekast er mögulegt. Starfmenn áskilja sér allan rétt við uppröðun ráshópa og breytinga á þeim.

Skylda er að hleypa hraðskreiðum ráshópum fram úr ef pláss er fyrir framan ráshóp. Fjöldi leikmanna skiptir þar engu heldur einungis leikhraði. Ekki er þó hleypt fram úr ef bið er á velli.

Ráshópar sem lengra eru komnir á velli ( hærra númer brautar ) njóta ætíð forgangs við leik.

Leit að bolta

Á vallarsvæðum GM er mælst til þess að kylfingar eyði ekki meira en 3 mínútum í leit að týndum boltum. Sérstaklega eru kylfingar beðnir um að virða þetta þegar álag er mikið.

 • Allir í ráshóp skulu fylgjast með höggum annarra kylfinga
 • Leitað skal skipulega og þannig að sem minnst töf verði af
 • Leikið alltaf varabolta ef möguleiki er á að bolti sé týndur

Leit að boltum utan vallarmarka er ekki leyfileg.

Almenn tilmæli

Óheimilt er að fara á milli brauta í annarri röð en fram kemur á skorkorti og brautarskiltum. Valdi kylfingar töfum við að leika í annarri röð en ætlast er til missa þeir stöðu sína á vellinum.

Leikmenn skulu ganga vel um vallarsvæði og ekki skilja eftir rusl nema í ruslafötum við teiga. Setja skal torfusnepla í kylfuför ásamt því að gera við boltaför á flötum. Fullar æfingasveiflur á teigum eru ekki leyfðar. Kylfuför eftir æfingahögg eru ekki leyfileg á brautum. Leikmenn skulu raka vel eftir sig í sandglompum og leggja hrífur niður í glompu í leikstefnu.

Virða skal allar afmarkanir sem settar eru upp með böndum, spotta, keilum, stöngum eða með öðrum hætti. Leikmenn skulu hlífa augljóslega viðkvæmum svæðum. Óheimilt er að fara með bíla, kerrur eða annað búnað inn á teiga, flatir og forflatir.

Félagsmenn og gestir skulu hlíta öllum tilmælum vallarstarfsmanna á vallarsvæði. Óheimilt er að slá í átt að vallarstarfsmönnum við störf. Bíða skal merkis þeirra um að óhætt sé að slá.


Leikur á seinni 9 holum Hlíðavallar

Félagsmönnum GM er heimilt að hefja leik á 10. teig Hlíðavallar ef enginn kylfingur er við leik á 9. braut. Þetta á eingöngu við um félagsmenn GM.

LEIKUR UTAN HEFÐBUNDINS OPNUNARTÍMA VALLARSVÆÐA

Félagsmönnum í GM er heimilt að leika á vallarsvæðum séu þau opin fyrir leik utan hefðbundis opnunartíma. Sé skráning á golf.is og engin skilti á 1. teig varðandi lokun er heimilt aðhefja leik. Félagsmenn verða að skrá sig á rástíma á golf.is til að hafa leikheimild.

Engin vallargjöld eru seld utan opnunartíma og er því öll umferð annarra en félagsmanna með öllu óheimil nema vallargjöld séu seld og afgreiðslur opnar. Gildir það um alla nema skuldlausa félagsmenn GM.


Kylfingum sem spila völlinn án heimildar verður vísað af vellinum og brot þeirra tilkynnt til GSÍ og þeirra heimaklúbbs. Ítrekuð brot á leik án leikheimildar verða kærð til lögreglu.

Mikilvægt er að kylfingar virði þær afmarkanir sem settar hafa verið á völlinn. Eingöngu má spila af merktum vetrarteigum á merktar vetrarflatir. Boltar skulu tíaðir upp á brautum eða færðir út í karga og slegnir þaðan. Mælt er með notkun á vetrarmottum eða vetrartíum eða hlífum.

Golfbílanotendur skulu gæta ítrustu varúðar og halda sig á snöggslegnum svæðum og gönguleiðum. Umferð golfbíla á vellinum getur verið bönnuð að hluta til eða alfarið.


ÆFINGASVÆÐI GM

Æfingasvæði GM eru opin þeim kylfingum sem fara eftir almennum umgengnisreglum GM.

Óheimilt er með öllu að tína æfingabolta upp til að nota. Einungis skal nota bolta sem greitt hefur verið fyrir. Allir golfboltar á svæðinu eru eign GM og er óheimilt að fjarlægja þá eða slá út fyrir mörk æfingasvæðis og bera kylfingar alla ábyrgð á því.

Rétt að benda kylfingum á að þeir bera sjálfir alla ábyrgð á þeim golfboltum sem þeir slá hvort sem þeir enda innan svæðis GM eða utan þess.

Öll högg skal slá af gervigrasi og/eða mottum. Sé leyft að slá af grasi er það svæði afmarkað með merktum línum. Óheimilt er að slá utan merktra lína á grasi. Kylfingar skulu setja sand í kylfuför eftir að þeir hafa lokið æfingum af grasi.

Æfingasvæði GM í Bakkakoti er EINUNGIS fyrir járnahögg og styttri högg með trékylfum eða lengri járnum.


GOLFBÍLAR

Allir þeir sem aka golfbílum á vallarsvæðum GM skulu annaðhvort halda sig á slegnum svæðum eða á göngustígum. Óheimilt er að keyra nær flötum en 10 metra nema þar sem það er nauðsynlegt til að fara á milli brauta.

GM hefur til útleigu golfbíla fyrir gesti á vallarsvæðum GM og hægt er að panta golfbíla með fyrirvara með því að hringja í afgreiðslu. Leigjendur skulu fylgja öllum reglum um notkun á golfbílum og bera þeir alla ábyrgð á golfbílnum á meðan á leigu stendur. Einnig er óheimilt að nota golfbílana á annan hátt en þeim er ætlað.

Brot á umgengnisreglum getur varðað brottvísun af vallarsvæði og/eða frekari málarekstur. Ítrekuðum brotum félagsmanna skal vísa til aganefndar Golfklúbbs Mosfellsbæjar til úrvinnslu.